For helsepersonell

Denne websiden inneholder informasjonen om reseptpliktige legemidler og er tilrettelagt for helsepersonell.

For allmennheten og pasienter

Besøk websiden schizofreniskolen.no for mer informasjon om schizofreni, årsaker, diagnostisering og behandling.

Cookie Policy